Όροι Χρήσης

 • Με την χρήση του ιστότοπου ο επισκέπτης αποδέχεται τους όρους χρήσης αυτού.
 • Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήση συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
 • Για την χρήση του ιστότοπου δεν απαιτείται εγγραφή σε αυτόν. Απαγορεύεται η χρήση του για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτόν που περιγράφεται από τους όρους χρήσης.
 • Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η παρέμβαση στο λογισμικό την ιστοσελίδας. Η 2Κ@ Property δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί να προκύψει από κακόβουλη παρέμβαση τρίτων στο λογισμικό.
 • Πρωτεύον σκοπός του ιστότοπου είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και δευτερεύον η ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών
  • α) Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • και
  • β) Κατασκευών Ακινήτων.
 • Η 2Κ@ Property δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική ή μη ζημία που μπορεί να προκύψει από την μη ορθή χρήση του ιστοτόπου. Για οποιαδήποτε συναλλαγή με τους κατόχους των ακινήτων την ευθύνη έχουν οι συμβαλλόμενοι.
 • Τα ακίνητα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο ΔΕΝ είναι ιδιοκτησία της 2kProperty.gr
 • Οι πληροφορίες που παρέχονται για αυτά προέρχονται από τους νόμιμους κατόχους τους, οι οποίοι εγγυώνται για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων των ακινήτων. Με τη σειρά μας, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά μας ως μηχανικοί, ελέγχουμε την πληρότητα των στοιχείων των ακινήτων κατά την ανάρτηση στον ιστότοπο αλλά δεν δεσμευόμαστε για τη μη τροποποίηση τους.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή αναπαραγωγή του υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων κτλ) χωρίς την έγγραφη άδεια της 2Κ@Property.
 • Η αίτηση καταχώρισης ακινήτου δεν εξασφαλίζει την ανάρτηση του ακινήτου στον ιστότοπο. Είναι αποκλειστικό δικαίωμα της 2kProperty.gr αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει κάποιο ακίνητο.

2kproperty services


Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ακινήτων

Κατέρης Λ. Ιωάννης - Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Καραβασίλης Λ. Δημήτρης - Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Γώγου Μπακόλα 27, 47132 Άρτα
Tηλ: (+30.26810) 23277 - Fax: (+30.26810) 23277
E-mail: info@2kproperty.gr
©2019 All rights Reserved

Επικοινωνία

Ποιοι είμαστε


Κατέρης Λ. Ιωάννης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
A.M. TEE: 93071 / ΓΕΜΗ: 136374815000

Καραβασίλης Λ. Δημήτριος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
A.M. TEE: 102077 / ΓΕΜΗ: 136384315000

Υπηρεσίες

Ακινήτων:

 • Ενοικίαση
 • Αγορά
 • Πώληση
 • Ανακαίνιση
 • Αξιοποίηση

Υποστήριξης:

 • Πολεοδομική & Κτιριολογική Συμμόρφωση
 • Διαμεσολάβηση
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 

Καταχώρηση Ακινήτου

Καταχωρήστε το ακίνητο σας έδω

Η καταχώριση των στοιχείων του ακινήτου σας δεν εξασφαλίζει την ανάρτηση του στον ιστότοπο μας.

Το ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια που θέτουμε ώστε να θεωρηθεί κατάλληλο για παρουσίαση ή οποιαδήποτε άλλη διεργασία.